Tropisk aquaponi

Svenskt kaffe, exotiska frukter och närodlad fisk i symbios 

Tänk att kunna handla svenskodlade bananer, avokado, mango, papaya och kanske även svenskt kaffe och vanilj hos din lokala växthusodlare eller i din lokala butik. Tänk att dessutom kunna servera svenskodlad, hållbarhetscertifierad fisk till middag. Hos oss är det snart verklighet.   

Långsiktig, hållbar livsmedelsproduktion 

Att befinna sig i en beroendeställning för en säkrad livsmedelsproduktion och för tillgång till råvaror är inte hållbart. Jordens resurser räcker inte till alla och farliga metoder används mer och mer för att säkra sin egen överlevnad. Tänk dig istället en långsiktig hållbar produktion av livsmedel med hjälp av tekniska system som kan ge oss grönsaker, frukt, bär och fisk. Aquaponik är ett symbiotiskt matproduktionssystem. Storlek, omfattning och typer av mat som produceras i ett aquaponiskt system kan variera lika mycket som vilket annat system som helst inom traditionell odling. Aquaponik består primärt av två delar; akvakulturen för att producera vattenlevande djur samt den hydroponiska delen för odling av växter. Bassängodling av fisk, skaldjur och alger kombineras alltså med odling av växter i vatten. 

Tropiska fiskar och frukter frodas i Hofors 

Under hösten 2020 påbörjas byggandet av en ny svensk tropisk aquponisk odling i Hofors. I detta ekologiska system kommer fiskar, växter och frukter att leva i symbios. Syftet med etableringen är att visa väg och skapa en plattform för en kreativ, regional utveckling kring livsmedelsproduktion och s.k. gröna näringar. I den tropiska produktionsmiljön kommer en rad olika verksamheter att samsas och utvecklas. Vårt regionala Science Center kommer att utveckla odlingen till en pedagogiskt utformad lärmiljö för kunskapsutveckling och inspiration kring odling. Hofors kommun utvecklar nya former för s.k. grön rehab m.m.   

Vi tar självklart gärna emot nyfikna besökare, så varmt välkomna till Hofors.  

Allt på Framtidhaga