Klimatoptimering

Ledande forskningskompetens applicerar Confluent Jet för styrning av växthusklimat

Utvecklingsområdet har potential att kraftigt förbättra lönsamheten för växthusproduktion. Tekniken energieffektiviserar och skapar nya förutsättningar för att på ett verkningsfullt sätt styra ett system som ger dina grödor exakt den värme/kyla/CO²-halt/luftflöde etc. som de högst önskar vid varje given tidsenhet på varje önskad plats i växthuset.  

’Confluent jet’; styrda luftströmmar i Haga Trädgårdar 

I växthuset Haga Trädgårdar pågår nu världsunik forskning och utveckling. En forskargrupp under ledning av Professor Bahram Moshfegh LiU/HiG har under många år framgångsrikt arbetat med att utveckla en teknik där strömmar av olika media kan styras på ett optimalt sätt. Tekniken används sedan länge bl.a. för ventilation i lokaler och kallas i det fallet för Confluent jet. Vid Högskolan i Gävle finns ledande expertis på de beräkningar som ligger till grund för design av systemen. Entré Hofors har tillsammans med Högskolan och CPC (Clean Production Centre) i Hofors, påbörjat ett utvecklingsarbete för att applicera tekniken för energieffektiv året-runt-styrning av klimatet i växthus.  

Energieffektiva och kontrollerade produktionsmiljöer 

Confluent jet tekniken skapar helt nya och totalt unika förutsättningar för energieffektiva och kontrollerade produktionsmiljöer för alla olika typer av grödor. I det energisystem som nu utvecklas för växthusproduktion, kan lågvärdiga energikällor såsom t.ex. industriell rest värme användas och nya möjligheter uppstår kring förbättrad lönsamhet från moderna energisystem som verkar i symbios med närliggande industrier och energibolag. Energisystemet möjliggör ett optimalt klimat för ökad produktion året om, i slutna kontrollerade produktionsmiljöer.  

Kontakt 

Patrick Olsson 
Befattning/område:
samordnar utveckling kring forskning och ny teknik
E-post:
patrick@cpcgroup.net
Telefon:
070-314 13 55

Ulf Larsson, Högskolan i Gävle
Befattning / Område
Universitetslektor, TeknDr i energisystem, Avdelningschef
E-post:
ulf.larsson@hig.se 
Telefon: 
070-648 79 23

Allt på Framtidhaga