Trädgårdsstaden

Centrumbildning för utveckling av regionala tillväxtmöjligheter inom växthusnäringar 

Vid Högskolan i Gävle arbetar en meriterad forskargrupp med teknik som nu genom projekt i trädgårdsstaden skapar helt nya världsunika möjligheter att optimera, styra och kontrollera klimat och andra förhållanden i en växthusmiljö.

En plattform för industriell utveckling av livsmedelsproduktion 

I Norra Mellansverige finns goda förutsättningar för en ny industriell utveckling kring livsmedelsproduktion. Vi har ett industrikluster med ledande kunskap och kompetens runt industriella processer innehållande företag som kan konstruera, drifta och underhålla avancerade produktionssystem. Här finns förhållandevis billig mark, tillgång till “grön el”, närhet till en stor marknad och mängder av restprodukter som skulle kunna nyttiggöras för livsmedelsproduktion såsom industriell restvärme, CO2, mineraler och näringsbärande slaggprodukter m.m.

En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

- Regeringens proposition 2016/17:104

Sverige skulle göra stora vinster, både ekonomiska och miljömässiga, genom att bli mer självförsörjande på livsmedel. 80 % av de grönsaker, bär, frukt och fisk som vi äter i Sverige idag, är importerade. Detta medför inte bara en stor sårbarhet för det svenska samhället utan också en allvarlig miljöpåverkan från bl.a. transporter.

En omställning till ekonomisk, ekologisk, socialt hållbar, cirkulär och mutualistisk livsmedelsproduktion är en stor utmaning för vårt samhälle. Här spelar växt-och fiskhus en central och väsentlig roll.  

Kontakt 

Namn: 
Patrick Olsson 
Befattning/Område:
 Processledare Clean Production Center 
E-post: 
patrick@cpcgroup.net  
Telefon: 
070 314 13 55 

Allt på Framtidhaga