Om oss

Från förstudie till etablering

Framtid Haga startade som en förstudie med den övergripande målsättningen för Kunskapsstaden och Trädgårdsstaden att utveckla ett långsiktigt hållbart koncept med fasta etablerade verksamheter och en plattform för innovation, entreprenörskap, företagsutveckling, integration och besöksnäring.

Idag ser vi Trädgårdsstaden i Hagaparken växer fram och investeringar i växthus kombinerat med utveckling av mötesmiljöer och kommersiella försäljningsmiljöer utvecklar och skapar nya gröna näringar och verksamheter, särskilt kopplade till forskning, utveckling, arbetsmarknad och integration.

Arbetet med Kunskapsstaden innebär en etablering av en plats för utveckling och lokalisering av nya och etablerade företag och organisationer inom kunskapsintensiva verksamheter. Den sätter Hofors på kartan och kan locka lokala, regionala och nationella intressenter inom vitt skilda områden.

Entré Hofors är näringslivskontoret i Hofors kommun och länken mellan näringsliv och kommun och ett forum där företag, politiker och tjänstemän kan mötas. Som projektägare skapar vi nu en unik arena för näringslivsutveckling, besöksnäring, arbetsmarknad och integration. Genom koncepten Kunskapsstaden och Trädgårdsstaden i Hagaområdet lägger vi grunden för utveckling av nya och etablerade verksamheter.  

Vill du veta mer om oss, besök www.entrehofors.se

Allt på Framtidhaga