Kunskapsstaden

Industrihistoriska traditioner förenas med framtidens möjligheter 

I Kunskapsstaden låter vi region Gävleborgs näringsmässiga tyngd och betydande traditioner inom framför allt områdena stål och metall möta framtidens hållbara möjligheter inom naturvetenskap och teknik.   

Centrumbildning för holistiskt lärande och inspiration kring industriell utveckling 

Värdekedjan runt regionens och landets naturliga tillgångar, skog, ren järnmalm och vattenkraft var länge en trygg och stabil grund för en framgångsrik stålframställning. I dag krävs mer än traditioner och naturtillgångar för att Sverige ska kunna vara marknadsledande inom nischade stål-och metallföretag. Vi behöver skapa ett intresse för våra industrihistoriska anor men samtidigt inspirera till lärande kring industriell utveckling. Dagens processtekniska och naturvetenskapliga kunnande skapar innovationsmiljöer som genererar nya förutsättningar för lärande och kunskap inom ett flertal områden, samt främjar och säkrar kompetensförsörjningen i framtiden.   

Skola, akademi och näringsliv 

Den första och viktiga medborgaren i Kunskapstaden heter Science Center. Här utbildas, utvecklas och inspireras det till både lärande och innovation. Genom ett ständigt samarbete mellan skola, akademi och näringsliv på regional nivå, stärks kopplingarna däremellan. Elever från Grundskola och gymnasium får lära sig robotteknik och att bli ’planetskötare’. De får uppfinna hållbara lösningar för fordonsindustrin, bygga lego och får ta del av information kring naturvetenskapliga och tekniska utbildningar samt delges kunskap och aktuell information av yrken inom teknikområdet. Dessa erfarenheter och lösningar fångas upp och bildar stommen i vidareutvecklingen av Kunskapsstaden.  

 

Allt på Framtidhaga