Närodlad fisk

NÄRODLAD FISK FÖR ÖKAD SYSSELSÄTTNING 

Utbildning och processutrustning för landbaserad fiskodling 

Hur kan vi uppnå rätt givna omständigheter och lämpliga förutsättningar för att kunna sysselsätta fler människor med landbaserad fiskodling? Denna förstudien har haft syftet att utreda just detta.  

Pilotanläggning för produktion i mindre skala 

Det finns en enorm potential i att öka den svenska självförsörjningen av fisk. Det finns väldigt många människor som skulle kunna vara intresserade av att arbeta med fiskodling men ändå så ser vi ingen nämnvärd tillväxt på området. Med en pilotanläggning för produktion i mindre skala i anslutning till de befintliga växthusen i Trädgårdsstaden, skulle ett utbildningssystem kunna etableras och fler människor skulle finna sysselsättning inom området. 

Med stöd från EU genom Leaderprogrammet gestrikebygden har man genomfört en utredning som lett fram till att man nu etablerar en så kallad Tropisk Aquaponi i växthusanläggningen. Den Tropiska Aquaponin innefattar fiskodling och odling av grönsaker och frukt i nära samverkan. Ett utbildningsprogram kommer att inspirera barn och vuxna till intresse för området och utbildningsinsatser kan sättas in i syfte att ge människor nya möjligheter till meningsfull sysselsättning inom livsmedelsförsörjning.

 

 

Allt på Framtidhaga