Space mining

Den första installationen i Haga Science center blir ett nytt innovativt och framtidsinspirerande utställningskoncept på temat framtidens materialförsörjning. Den första utställningen har vi döpt till ”Space mining” .

Utställningen adresserar den högst relevanta potentialen som finns bland s.k. jordnära asteroider för att förbättra förutsättningarna kring materialresurser som behövs när vi ska utveckla teknik som kan ställa om vår planet till långsiktigt hållbar utveckling. Utställningen är uppbyggd kring en rad olika block som indelas i 4st s.k. kunskapsmoduler.

Kunskapsmodulerna hänger samman genom en gameifierad lösning som ger drivkraft för progression och kunskapsutveckling i utställningen.

Utställningen startar i modul 1 med en uppdragsbeskrivning där man på ett inspirerande sätt i VR miljö får en inblick i temat och erhåller instruktioner om vad som ska uppnås samt hur man utför uppdraget framgångsrikt i poängsystemet. I modul 2 bygger man sedan upp egenskaper och kunskaper som sedan kan inväxlas till poäng genom interaktiva utmaningar i modul 3 där kunskaperna kommer till nytta och ger resultat i form av bland annat poäng. Poängen används därefter till att utföra uppdragen i modul 4. Prototypen har ett levelsystem som kan utformas i önskat antal levels efter behov.

Levelsystemet utgör i sig en drivkraft för att återkomma och klättra i hierarkin.

 

Allt på Framtidhaga