Swedish tropics

Ett nytt innovativt koncept inom gröna näringar 

Vi utvecklar nu ett koncept som gör att du kan etablera din egen tropiska odling. I samråd med experter väljer du vilka fiskar, frukter, grönsaker m.m. du vill att den ska innehålla. Utifrån dina val designar vi ett optimalt klimatstyrningssystem för anläggningen.

Ett lokalt utvecklingsprojekt för utvidgad sysselsättning och expansionsutsikter

Utformningen av det tekniska systemet tar hänsyn till de lokala förutsättningarna med ett samhällscirkulärt fokus, och designas utifrån dina intentioner och mål. Du kan välja att utforma anläggningen med ett kunskapsutvecklande, inspirerande och kreativt utställningskoncept. Vill du dessutom addera funktioner för rehabiliteringsprogram och hälsoaktiviteter, så är det fullt möjligt. 

Från tanke till handling 

I Hofors arbetar vi just nu hårt med att gå från tanke till handling. Under hösten 2020 påbörjas byggandet av en ny svensk tropisk aquaponisk odling där tropiska fiskar och frukter frodas i ett långsiktigt hållbart ekologiskt system. Vi utformar ett nytt klimatstyrningssystem som optimeras för odlingen där vi använder oss av restvärme från Ovako AB, genom en nära samverkan kring det lokala energisystemet. Under uppbyggnaden utformas en ny lärmiljö kopplad till vårt lokala Science Center, och aktiviteter för grön rehab och förbättrad hälsa utformas. 

 

Allt på Framtidhaga