Välkommen till Framtidhaga

OM FRAMTID HAGA 

Vi möter en ny gryning i Hagaparkens vackra omgivningar och tankar kunskap i den intilliggande Hagaskolan. Framtid Haga kombinerar genom ’Trädgårdsstaden’ och ’Kunskapsstaden’ både gröna näringar och kunskapsföretagande i ett långsiktigt, bärkraftigt koncept.  

Världsunik forskning skapar gröna, hållbara arbeten 

I Trädgårdsstaden, bedrivs världsunik forskning som bidrar till den exklusiva och nödvändiga arena för näringsliv, besöksnäring, arbetsmarknad och integration som krävs för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling. Vi har redan gått från tanke till handling inom ett flertal gröna projekt; klimatoptimering av växthus, cirkulär energi och näring, restproduktoptimering, svensk tropisk aquaponi och konceptet Grön Rehab, för att nämna några.

Projekten skapar en utvecklingsmiljö för arbete, företagsamhet och arbetsmarknadsinträden. Flera projekt i Framtid Hagas gedigna portfölj har redan etablerat egna verksamheter inom nya affärsområden. Exempel Haga trädgårdar och Café Haga, som numera drivs som ett socialt företag genom Haga fixarna.
Mellansveriges E-handelscentrum, drivs som ekonomisk förening och arbetar för de som jobbar med e-handel eller som vill jobba mer digitalt.  

Med en ryggrad av stål, axlar vi kunskap, innovation och tillväxt 

Vårt regionala stålkluster är av stor historisk betydelse och utvecklas kontinuerligt för att tillsammans med regionens skogsindustrier utgöra den mest betydande plattformen för den svenska välfärden. Verksamheter inom de industriella värdekedjorna behöver ständigt utvecklas och omges av en stabil infrastruktur som plattform att jobba utifrån för att bibehålla och vinna nya marknadsandelar på en global marknad. Kunskapsstadens strategiska läge är mycket gynnsamt för både regionala och interregionala kompetensutbyten och utvecklingsmöjligheter för både gamla och nya industrigrenar.

Ekologiska hållbarhetsaspekter har ett lika stort fokus som utveckling och förmåga att genom samverkan möta framtida utmaningar. Förutom etablering av nya företag och organisationer skapar vi en estrad för innovation, entreprenörskap, integration och besöksnäring. En kunskapstät region stärker även möjligheten att finna samarbeten med andra regionala och nationella aktörer.

 

  • KUNSKAPSSTADEN

Allt på Framtidhaga