Ett nytt recept för skolmåltider

Hofors är en av fyra kommuner som deltar i projektet – Ett nytt recept för skolmåltider som samordnas och finansieras av Livsmedelsverket och Vinnova. Projektets syfte är att höja kunskapen om kopplingen mellan maten man äter, hälsa, hållbar utveckling och lokalsamhället. Ett unikt projekt för att skapa framtidens hållbara skolmåltidssystem.

Hofors - en av fyra kommuner i nytt projekt

25 kommuner ansökte om att få delta i projektet - Ett nytt recept för skolmåltider och Hofors tillsammans med Karlstad, Munkedal och Vallentuna valdes ut som utvecklingsmiljöer. För att nå de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 behöver man producera, köpa och äta mat som gynnar både hälsan och miljön. Projektet kommer att utforska hur ett sådant hållbart system kan se ut – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Tanken är att skolmåltiderna kan bilda modell för hur hela livsmedelssystemet kan ställas om.

I veckan besökte klasser från Solbergaskolan i Torsåker växthuset och Haga trädgårdar för både praktisk och teoretisk näringslära. Under dagen fick de alla så ärtor, skörda, smaka på olika grönsaker och grödor och lära sig hur man skapar en kompost. Detta är en viktig del av projektet för att på ett bra och pedagogiskt sätt ge eleverna kunskap om närproducerad mat och dess effekter.

Senast ändrad : 2021-09-30

Allt på Framtidhaga