Miljonprojekt för klimatstyrning

I oktober 2019 startade ett projekt där Högskolan i Gävle tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), ProGro AB, Entré Hofors, Hofors Kommun och Stravent ska bygga en pilotanläggning för att optimera klimatstyrning i växthusmiljö.

Tillsammans med ledande akademisk kompetens inom bland annat områden som Hortikultur, läran om trädgårdsodling kommer projektet konstruera och designa en ny och unik teknik som möjliggör användandet av restvärme. Denna teknik skall sedan användas för att designa klimatstyrningssystem för växthus världen över och till detta har nu projektmedel på 5,2 miljoner kronor beviljats från Europeiska innovationsprogrammet via Jordbruksverket. 
 
Projektet är av stort nationellt intresse och om det lyckas fullt ut så kommer tekniken att möjliggöra nyttjandet av industriell restvärme och öka Skandinaviens möjligheter att bli mer självförsörjande på grönsaker, bär, frukt och fisk. Systemet ska även testas för att kyla växthusen under sommarhalvåret då man har stora problem med att vädra ut värme. Denna teknik har då även stora exportmöjligheter. Projektet genomförs från okt 2019 till och med december 2022.
 
Tekniken som ska testas i växthus för första gången heter Confluent Jet och används idag i flera andra sammanhang. Bland annat för energieffektiv ventilation i byggnader. Forskargruppen leds av Bahram Moshfegh, professor i energisystem vid Linköpings Universitet och Högskolan i Gävle och till sin hjälp har Bahram ett forskarteam vid Högskolan i Gävle.
 
Från SLU kommer Karl Johan Bergstrand och Sammar Kahlil som är två av Sveriges mest kompetenta forskare på växthusteknik respektive olika kulturers välmående och sjukdomar. Från ProGro kommer Lars Ericsson som är ansedd att vara en av Europas främsta experter på bland annat växthusbyggnader.
 
Hofors kommun kommer under ledning av Sveriges Lantbruksuniversitet SLU och Högskolan i Gävle sköta om testanläggningen och de växter som ingår i försöken. Entré Hofors kommer att samordna projektinsatserna på plats och arbeta för att samla aktörer som kan bygga system och sälja tekniken på marknaden. Stravent OY är ett finskt expertföretag och som tillverkar delar av systemets komponenter.
 
Den nationella livsmedelsstrategin slår fast att Sverige måste öka sin självförsörjning på livsmedel för ökad säkerhet och av hållbarhetsskäl. Hofors kommun är nu bland de mest aktiva och framgångsrika kommunerna i Sverige när det gäller arbete. Allt tack vare kommunens satsning på växthuset och de pågående projekten.

Finansieringen kommer från Europeiska Innovationspartnerskapet genom Svenska Jordbruksverket och landsbygsnätverket.

EIP-Agri är en del av en större satsning på innovationer inom tillväxtstrategin Europa 2020 som kallas Europeiska Innovationspartnerskapet, därav förkortningen EIP. EIP-Agris syfte är att hjälpa lantbruket att bli mer produktivt, uthålligt och få större möjligheter att klara rådande utmaningar som tuffare konkurrens, kraftigare prissvängningar, klimatförändringar och hårdare miljökrav.

Senast ändrad : 2022-03-16

Allt på Framtidhaga