Närodlad fisk för ökad sysselsättning

En förstudie med namnet ’Närodlad fisk för ökad sysselsättning’ har nu genomförts av Entré Hofors, med finansiellt stöd från Leader-programmet Gästrikebygden.


Syftet har varit att utreda möjligheterna för ett större lokalt engagemang för fiskodling och hur man kan arbeta för att inspirera och öka kunskaperna kring tillvägagångssätten.  

Målet med förstudien har varit att skapa underlag och förutsättningar för att bygga upp en plattform som ger människor möjligheten att sysselsätta sig inom s.k. gröna näringar, till exempel produktion av livsmedel i hus.

Projektarbetet har innehållit utredningar kring flera olika möjligheter för detta och därefter fokuserat på tropisk aquaponi. Resultatet kommer därför att ligga till grund för ett större etableringsprojekt där en tropisk aquaponi under hösten 2020 implementeras i växthusanläggningen i Hofors Kommun. 

I denna anläggning kommer en rad verksamheter att bedrivas. Till exempel; forskning genom Högskolan i Gävle, rehabiliteringsinsatser enligt nya innovativa program och metoder, utbildningsinsatser för allmänhet och särskilda skolprogram för ungdomar. Dessutom kommer anläggningen att vara öppen för allmänhetens besök, där man bland annat kan se hur bananer, mango och papaya frodas. 

Fiskarna kommer inledningsvis att vara av arten Tilapia som är en allt mer populär matfisk som odlas i varmvattensystem. Så under våren 2021 är ni välkomna på ett besök får att se hur grönsaker och frukt växer i symbios med fiskarna i anläggningen. 
Senast ändrad : 2020-11-16

Allt på Framtidhaga