Meny
Framtid Haga

Trädgårdsstaden

Gröna näringar ger många olika verksamheter och affärsmöjligheter där livsmedelsproduktion och mat också är intimt sammankopplade med utveckling av besöksnäring och turism och många företag inom de gröna näringarna har delar inom besöksnäring. Det finns också andra perspektiv på de gröna näringarna för entreprenörskap, potentiella arbetstillfällen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och för utlandsfödda nya svenskar. Gröna miljöer är också goda platser för rehabilitering.

Hofors har en lång tradition av gröna näringar inom bland annat jordbruk och generationer av odling med stark kunskap och affärskunnande inom den gröna sektorn. Kommunen besitter en rad naturliga tillgångar och potential för innovativ utveckling inom odling och försäljning av närproducerade produkter.

Trädgårdsstaden är en satsning för att utveckla ytterligare möjligheter att utveckla näringen med en unik innovations- och utvecklingsmiljö med fokus på hållbar odling och distribution, besöksnäring, arbetsmarknadsutveckling och integration. Avsikten är att trädgårdsstaden med etablering av växthus i Hagaparken om 500 m2 skapar förutsättningar för flera olika verksamhetsområden som vart och ett ger ökad integration, affärsmöjligheter för entreprenörer samt utvecklingsmöjlighet i besöksnäringen.

Den konkreta målsättningen för delprojektet är att Trädgårdsstaden startas genom växthusetableringen i Hagaparken med byggnation under 2017. Verksamhet kommer i så fall tidigt att etableras genom insatser och projekt inom arbetsmarknad och integration av kommunens Arbetsmarknads- och integrationsenhet AMI. 


 

 

För mer information om Trädgårdsstaden Växthuset
Per Lindholm
Telefon: 070-086 01 64
E-post: per.lindholm@hofors.se

För mer information om Trädgårdsstaden Forskning och utbildning
Patrick Olsson
Telefon: 070-314 13 55
E-post: patrick@framtidhaga.se