Meny
Framtid Haga

Taket – En enorm resurs

Ett tak är en enorm resurs för uppsamling av regnvatten och på växthusen i Hagaparken kommer det uppsamlade regnvattnet att återanvändas för just bevattning.

Växthusen i Hagaparken är placerade med taken mot varandra för att kunna ta till vara på så mycket vatten som möjligt. Regnvattnet från taken leds ner i en uppsamlingsbehållare som är placerad i växthuset för att sedan användas för bevattning av det som ska produceras. Fördelen med att använda regnvatten istället för kranvatten är att det har en låg kalkhalt som gynnar växtligheten samt är resurs-, energi- och miljösparande.

Nyhet skriven: 2018-11-21