Meny
Framtid Haga

NÄRINGSLÄNKEN - ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR

Kunskapsstaden syftar till att skapa verksamheter inom nya områden i Hofors och Gävleborgsregionen och i en ny och spännande miljö. De tematiska delförstudier/utvecklingsprojekt som finns inom Framtid Haga har potential att direkt leda till framtida verksamheter samtidigt som det gäller att skapa attraktivitet för att andra företag, verksamheter, innovatörer och entreprenörer ska vara intresserade av att etablera sig. Kunskapsstaden är därför också en vision och tanke om en plattform med en attraktiv, inbjudande och tillåtande fysisk och intellektuell miljö att växa och utveckla i.

Utvecklingen sker inte av sig självt. Det är också mycket viktigt att redan tidigt sprida kunskap om de visioner och mål som finns i Hofors och om den utvecklingsprocess som startats genom Framtid Haga och Kunskapsstaden. För att stödja och möjliggöra en positiv utveckling behövs också ett aktivt arbete med information och påverkan.

Syftet med delförstudien Näringslänken är att skapa förutsättningar för Kunskapsstaden genom att lägga grund för den fysiska, tekniska och intellektuella miljö som krävs för av en modern kvalificerad plattform för innovation, forskning/utveckling och näringslivsutveckling. Inom delförstudien är avsikten att bland annat förbereda för ombyggnad av Hagaskolan, utveckla koncept för att skapa attraktivitet, lägga grund för större företag till etablering, driva kontakt- och informationsarbete för eventuell myndighetsetablering.

 

För mer informaton, kontakta delprojektledaren
Nils Lindkvist
Telefon: 070-414 12 70
E-post: nils@framtidhaga.se