Meny
Framtid Haga

Det här händer i Företagare För Miljön

Delprojektet har en referensgrupp som består av:

  • Företagarna (distriktsnivå)

  • Mellansvenska Handelskammaren

  • Gävle Kommun

  • Gävle Energi

  • Sotlugg & Linlugg, frisersalong

  • Gomorron - reklambyrå

  • Jocke Byggare - byggfirma

  • Region Gävleborg

  • Högskolan i Gävle

Aktiviteter i projektet

Undersökning/inventering (september-oktober 2016)
Vilka aktörer arbetar i dag med och för affärsnätverk inom hållbarhetsområdet;  kommuner, myndigheter, Region Gävleborg, föreningar/organisationer?Vad pågår i Gävleborgs län, vilka affärsnätverk finns idag, vilka projekt pågår/planeras,  vilka aktiviteter (konferenser, utställningar, event) är på gång, vilka aktiviteter är återkommande  inslag i länet. Vilka SMF-företag i länet jobbar aktivt med Hållbarhetsfrågor? Pågående forskning/Kompetensspridning/projektresultat?

Workshops – Inspirationsmöten (november 2016)

Inspirationsmöten ska genomföras i länets samtliga kommuner. Målgruppen är kommunens SMF företag oavsett bransch. Dessa möten kommer att pågå under 1,5 timme (morgon-möten, lunchmöten och kvällsmöten) under rubriken ”Företagare för miljön”.

Fredrik Swahn, känd artist och miljökämpe kommer att hålla i mötet som på ett lättsamt och trevligt sätt ska inspirera till att vilja tänka hållbarhet. Vid varje tillfälle presenteras även ett lokalt företag som delar med sig av sitt hållbarhetsarbete och vad det betytt för företagets affärsutveckling. Mötet kommer även att ge utrymme för diskussioner och idéer kring ämnen som är aktuella för det fortsatta nätverkssamarbetet.

Kompetensutbildning (januari och februari 2017)

Endagsutbildning (vid två enskilda tillfällen) med Jimmy Sjöblom under rubriken ”En Flaska Vatten”, (Jimmy medverkade till att sätta det svenska miljöarbetet på världskartan inom hotell- och restaurang, bidrog till att ta fram det första Svanensystemet för hotell. Han blev det första en-mansföretaget i Europa med dubbel ISO-certifiering (kvalitet och miljö). Han har även utbildat över 10 000 lärare här hemma i Sverige. ”Som utbildare och föreläsare är Jimmy energisk, dynamisk och med en stor portion humor”. Länets samtliga SMF företag kommer att erbjudas att delta på utbildningen. Dessutom bli de då ”klassade” som Företagare för miljön. (Det finns även Artister för miljön www.artisterformiljon.se och Idrottare för miljön www.idrottareformiljon.se ). Lasse Åberg (sann miljövän) har målat en tavla/logga som kommer att delas ut till de företag som deltar i utbildningen.

Hållbarhetskonferens (30 mars 2017)

Som avslutning på förstudien kommer projektet att arrangera en Hållbarhetskonferens torsdagen den 30 mars i Folkets Hus och Park i Hofors. Det kommer att bli gemensamma föreläsningar i Aulan samt olika föredrag i andra lokaler under dagen. Utställningar kommer att arrangeras i Folkets Hus foajé samt i Folkets Park där det även finns en sommarteater med möjlighet för utställare att presentera sitt företag och sin verksamhet. Konferensen kommer även att vara öppen för allmänhet kvällstid.  På kvällen blir det middag med underhållning.

Konferencier för dagen blir Fredrik Swahn (som då knyter ihop tråden för förstudiearbetet). En av konferensens huvudtalare blir Svante Axelsson, numera Regeringens nationella samordnare för Fossilfritt Sverige tidigare Generalsekreterare för Naturvårdsverket.  

Kontaktperson
Ulla-Karin Enbom
tel 070-6650955
ulla-karin.enbom@framtidhaga.se