Meny
Framtid Haga

Företagare För Miljön

Det finns ett grundläggande behov av att förena hållbarhet och energieffektivitet med konkurrensmässig affärseffektivitet. I många avseenden kan dessa ses som varandra motverkande storheter när de i stället är en fråga om nya möjligheter och perspektiv. Fokus på hållbarhet och energi kan i stället ge såväl förbättrade och mer lönsamma verksamheter och affärer.

För att stödja en utveckling mot hållbarhets- och energifrågor i allmänhet och särskilt mot företag och affärsverksamheter, initieras och arrangeras i Gävleborgsregionen årligen  en rad miljö- och energiprojekt, konferenser, workshops mm som alla syftar till att stärka företagens konkurrenskraft, exempelvis genom minskat energiuttag.  Initiativen och projekten finansieras ofta via offentliga regionala, nationella eller transnationella medel och ger en stor mängd insatser som ger varierade resultat då företagen själva sällan är med i planeringsprocessen. 

Företagare För Miljön vänder på perspektiven genom att utveckla en plattform för de små- och medelstora företagen att driva affärs- och resultatorienterad hållbarhetsutveckling på deras egna villkor. Projektet syftar till att  skapa ett regionbaserat företagsnätverk för hållbar, klimatsmart och energieffektiv affärsutveckling som grundlägger och utvecklar ett samarbete som bygger på företagens behov.  En plattform för kunskap, dialog och aktiviteter för-, med- och mellan länets företagare där behov av energieffektiv, hållbar affärsutveckling står i centrum.

Företagare För Miljön ska stimulera, stödja och påskynda företagens energi- och miljömedvetenhet och konkret bistå företagen till affärsutveckling genom praktisk och kommersiell användning av förnyelsebar & energieffektiv teknik

Företagare För Miljön – det smarta nätverket för hållbar affärsutveckling. 

Delförstudien syftar till att lägga grunden för nätverket genom att starta och driva processen med målet att det ska utvecklas till en fast verksamhet och de små- medelstora företagens  främsta regionala nätverk för klimateffektiv affärsutveckling.  Målet är att utreda och förbereda en etablering av verksamheten genom ett finansierat 3-årigt projekt för att initiera, utveckla och utöka nätverket till en långsiktigt hållbar substans av företag och skapa förutsättningar för en varaktig verksamhet. 


Läs mer på Företagare för miljöns hemsida

För mer information, kontakta:

 

Ulla-Karin Enbom
Telefon: 070-665 09 55
ulla-karin.enbom@framtidhaga.se