Meny
Framtid Haga

Gävleborgs E-handelscentrum

Vill du börja med e-handel? Jobbar du redan med e-handel?

Gävleborgs E-handelscentrum är till för dig!

 

I Hofors finns erfarenhet av E-handel med redan etablerade och starka e-handelsföretag/varumärken och det finns en ambition och tanke om hur denna del av näringslivet kan stödjas och utvecklas. Redan 2008 genomförde Entré Hofors ett projekt för att stärka e-handeln och utveckla samverkanslösningar för att stärka de lokala e-handelsföretagen. I delprojektet ”Gävleborgs E-handelscentrum” tar vi både ett lokalt och regionalt grepp för att ta ytterligare steg framåt. 

Avsikten med Gävleborgs E-handelscentrum är att vidareutveckla från den lokala basen av företag i Hofors till ett regionalt samarbete inom digital handel som stärker de enskilda företagen och näringslivet i hela länet. Syftet är att etablera en samverkansorganisation inom e-handel som kan stimulera fler företag att göra affärer på nätet och förbättra förutsättningarna för de företag som redan gör det. 

Målet är att Gävleborgs E-handelscentrum ska bidra till flera och bättre affärer inom e-handel i regionen genom att stärka konkurrenskraften hos e-handelsföretagen och e-handelsleverantörerna. Genom aktivt affärsutvecklande samarbete, kompetensutveckling, kompetensöverföring och riktade aktiviteter ska projektet nå målet. Gävleborgs E-handelscentrum ska främja nytänkande och innovativa idéer inom e-handel och e-handelslogistik.

 

 

 

 

För mer information om Gävleborgs E-handelscentrum kontakta:

Helena Norling

Telefon: 070-626 07 20

E-post: helena@framtidhaga.se