Meny
Framtid Haga

Kompetenscentrum för Digital långtids-

lagring av offentliga handlingar

Det finns stora mängder information, elektronisk, pappersbaserad med mera i offentliga verksamheter som ska bevaras utifrån offentlighetsprincipen och forskningens behov. Myndigheter ska enligt lag hålla handlingar så att det ger alla möjlighet att ta del av allmänna handlingar samtidigt som myndighetsarkiven är en del av det nationella kulturarvet. Det är nödvändigt att kunna lagra alla dessa handlingar på säkra och återsökbara sätt och både analog och digital information måste anpassas för att vara bestående med dokumentation (metadata) som gör dem tillgängliga och bestående. 

Delförstudien syftar till att lägga grunden för att i Hofors etablera kompetenscentrat till en fast verksamhet som fristående eller tillsammans med avnämnarna; kommuner, myndigheter, landsting med fler som ska erbjuda långtidslagring av offentliga handlingar i kombination med olika kunskapstjänster. Kompetenscentrat kan omfatta Digitalt långtidsarkiv, pappersarkiv, mottagande och hantering, paketering och inläsning, bevakning och omvandling av digital information för lagring, bedriva och möjliggöra utbildning och forskning. Kompetenscentrat förväntas även leda till fler företag inom både lagringstekning och tjänster.

Målet med delförstudien är att utreda och förbereda för en etablering av kompetenscentrat utifrån frågor omkring verksamhets modeller/organisation, resurser, ekonomiska underlag mm.

Bland andra finns följande tydliga delmål:

  • En långsiktig plan är fastlagd för utveckling av verksamheten.
  • Huvudmannaskap och organisationsform är utredda och fastställda.
  • Verksamhetsform och modell har lagts fast.
  • Fortsatt finansiering av verksamheten med affärsmodell och budgets är utredda och finansiering för nästa steg är säkerställd.