Meny
Framtid Haga

Fönstret för det nya Hofors

Utveckling av klimatsmarta gröna och kunskaps-
intensiva verksamheter baserade på ny informationsteknik

Vi skapar i projektet FRAMTID HAGA en strategiskt unik plats och miljö för ny inriktning och en kraftsamling i Hofors. Målet är en unik arena för Näringslivsutveckling, Besöksnäring, Arbetsmarknad och integration. Genom koncepten kunskapsstaden och trädgårdsstaden i Hagaområdet lägger vi grunden för utveckling av nya och etablerade verksamheter inom vitt skilda områden. Framtid Haga tar tillvara en av de mer spektakulära, spännande och visuellt synliga platser som finns i Hofors, Hagaparken och Hagaskolan. Två mycket tillgängliga och offentliga miljöer som för tankarna till gröna verksamheter och kunskap.

Framtid Haga är en förstudie där vi provar oss fram med de första stegen för att förverkliga en stark vision i två huvud- inriktningar med ett antal delprojekt.

Trädgårdsstaden i Hagaparken innebär investeringar i växthus kombinerat med utveckling av mötesmiljöer och kommersiella försäljningsmiljöer, där vi kan utveckla nya gröna näringar och verksamheter. Särskilt kopplade till besöksnäringen, arbetsmarknad och integration. Vi går i för-studien från tanke till handling.

Kunskapsstaden i Hagaskolan innebär etablering av en plats för utveckling och lokalisering av nya och etablerade företag och organisationer inom kunskapsintensiva verksamheter. Den sätter Hofors på kartan och kan locka lokala, regionala och nationella intressenter inom vitt skilda områden. I förstudien förbereder vi för utveckling av platsen och testar verksamhetsinitiativ.

Mål

Den övergripande målsättningen är att FRAMTID HAGA med Kunskapsstaden och Trädgårdsstaden ska utvecklas till ett långsiktigt hållbart koncept med fasta etablerade verksamheter och en plattform för innovation, entreprenörskap, företagsutveckling, integration och besöksnäring.

Förstudiens mål är att genom delförstudier pröva helhetskonceptet och leda fram till svar på frågorna om, hur, när och med vilka medel.

SE VISIONSFILMEN OM HUR FRAMTID HAGA KAN KOMMA ATT SE UT - NEDAN UNDER NYHETER

Kalender

Kalendern är tom!